Zapraszamy wszystkich beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, którzy podpisali podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” do zapoznania się z wzorami wniosku o płatność.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dotyczącą Wniosków o Płatność:

Warsztaty – Wniosek o Płatność

 

Poniżej znajdują się obowiązujące wzory wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wniosek o Płatność –

na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Załącznik nr 2 do Wniosku o Płatność  –

Wykaz Faktur lub Dokumentów o Równoważnej Wartości Dowodowej Dokumentujących Poniesione Koszty

Instrukcja Wypełniania Wniosku o Płatność – Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Rozwijanie działalności gospodarczej, oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lun kulturalnej:

Wniosek o płatność –

na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Załącznik nr 2 do Wniosku o Płatność

Wykaz Faktur lub Dokumentów o Równoważnej Wartości Dowodowej Dokumentujących Poniesione Koszty

Instrukcja Wypełniania Wniosku o Płatność – z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Wszystkie aktualne wersje dokumentów znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod adresem:

ARIMR – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność