Gazeta “Do Rzeczy” Nr 6/2021

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

„PRYM” wspiera stowarzyszenia

Read more

Informacja na temat możliwości wystąpienia o zmiany umów o przyznaniu pomocy przez beneficjentów innych niż podejmujący działalność gospodarczą i grantobiorcy

Read more

Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Read more