Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027

Długo czekaliśmy na tę dobrą wiadomość!

 

Do tej pory pod znakiem zapytania stało finansowanie działań
Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027.
Rozstrzygnął to konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
w województwie łódzkim, którego wyniki właśnie poznaliśmy.

Strategia przygotowana przez Lokalną Grupę Działania „PRYM” została pozytywnie oceniona
i otrzymała wysoką liczbę punktów, dzięki temu będzie mogła dalej realizować projekty
na terenie gmin, które do niej należą.
Są to środki dla rozwój naszych gmin, sołectw i lokalnych przedsiębiorców.

Pięknie Wszystkim za Wszystko dziękujemy!!!

 

https://www.lodzkie.pl/prow/rozstrzygnięto-konkurs-na-wybór-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-społeczność

Lista_ocenionych_LSR_17 01 2024

PRYM Pismo z oceną UM

Grafika przedstawia ilość projektów zrealizowanych przez LGD „PRYM” do 2023 r.