Aktualizacja Regulaminu Rady LGD „PRYM”, „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” oraz kryteriów oceny

W związku z koniecznością dostosowania zapisów „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedkładamy zmienione zapisy „Procedur standardowych…” oraz załączników do nich do konsultacji społecznych.

Czytaj dalej

Ruszył Portal Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla wnioskodawców PROW 2014-2020

18 marca ruszył portal internetowy, który będzie służył wyborze oferty na realizację zadań z dofinansowaniem środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Od chwili uruchomienia tej platformy beneficjenci będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń.

Czytaj dalej

Zasady dot. możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR LGD „PRYM”

Dla osób zainteresowanych pozyskanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”.

Czytaj dalej

Zasady dot. dofinansowania projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

Czytaj dalej

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji w Marózie

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbędzie 18-20 maja 2017r.  w miejscowości Maróz koło Olsztynka. Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” zapraszają do udziału w nim wiejskich liderów, społeczników, sołtysów i radnych.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD „PRYM”

Informujemy o posiedzeniu Rady LGD „PRYM”, które dotyczyć będzie rozpatrzenia złożonych przez wnioskodawców protestów w ramach ogłoszonych naborów.

Czytaj dalej

ARiMR ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Czytaj dalej

Od 10 kwietnia można składać wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

Czytaj dalej