Gazeta „Do Rzeczy” 2/2021

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Czytaj dalej

Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniu 09 lutego 2021 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2020, 2/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Czytaj dalej