Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniach 20 oraz 22 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 1 2017

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 1 2017 – Styczeń, Luty

Czytaj dalej

Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w sprawie oceny i wyboru operacji

Informujemy, że posiedzenia Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędą się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 20 lutego (poniedziałek) 2017r. o godz. 9.00 i  w dniu 22 lutego (środa) 2017r. o godz. 9.00.

Czytaj dalej

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD „PRYM”

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Czytaj dalej