Konferencja podsumowująca PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze

28 sierpnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w województwie wielkopolskim.

Read more

Wyniki Naborów Grantowych Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniach 21 i 22 sierpnia 2018 r.  odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G i 9/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Read more

Gazeta “Do Rzeczy” Nr/4 2018

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Zmiany dotyczą planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika „liczba publikacji”.

Read more

Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów: 6/2018/G, 7/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 21 sierpnia (wtorek) 2018r. o godz. 9.30.

Read more

„Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”

Bezpłatny wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”

Read more

X Festiwal Pieśni ku czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki”

Zapraszamy serdecznie na X Jubileuszowy Integracyjny Festiwal Pieśni ku czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich.

Read more

Informacja o unieważnieniu naboru nr 1/2018/G – dziedzictwo myśliwskie

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje, że w związku z decyzją Samorządu Województwa Łódzkiego o odmowie przyznania pomocy  dla operacji „Zachowanie historycznego dziedzictwa myśliwskiego obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”” zostaje unieważniony nabór 1/2018/G .

Read more

Operacja „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”

Gmina Ciężkowice realizując operację pt. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny” w partnerstwie z Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 3 wydarzeniach które będą miały miejsce w Ciężkowicach (woj. Małopolskie, Powiat Tarnowski, Gmina Ciężkowice) w dniach 21-22 lipca 2018 roku.

Read more

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD „PRYM”

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Read more