Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy dla wszystkich mieszkańców województwa. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna i Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.

W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie z produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego, tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt.

W każdej z kategorii przewidziano wysokie nagrody finansowe: 1 500 zł, 1 000 zł i 500 zł oraz upominki rzeczowe dla wyróżnionych osób.

Termin nadsyłania prac upływa 7 grudnia br.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-bozonarodzeniowy oraz www.lodzkie.ksow.pl.

 

 

Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji społecznych.

Zmiany wynikają z obecnej sytuacji epidemiologicznej i dotyczą realizacji Planu komunikacji.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 2 grudnia br. do godz. 10.00 telefonicznie pod numerem tel. 664 450 260, 42 235 33 96/97 lub drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl.

 

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji

 

Gazeta „Do Rzeczy” 6/2020

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza nabór do Projektu „Strefa RozwoYou 2”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna już 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00 rusza z kolejnym naborem do Projektu „Strefa RozwoYou 2”.

Read more

Czy winnica to dobry pomysł na biznes?

Własna winnica to coraz częściej nie tylko miłe hobby, ale także dochodowy biznes.  Niestety, zgodne z prawem prowadzenie winnicy i sprzedaż wytworzonego wina gronowego obarczone są szeregiem biurokratycznych wymogów, które potrzeba spełnić. W Polskiej Klasyfikacji Działalności produkcja win gronowych jest sklasyfikowana pod nr PKD  11.02.Z. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję win gronowych,

–  produkcję gronowych win musujących,

– produkcję win gronowych z zagęszczonego moszczu winogronowego,

– mieszanie, oczyszczanie i butelkowanie win gronowych,

– produkcję win gronowych o niskiej zawartości alkoholu lub win bezalkoholowych.

Kolejnym PKD związanym z produkcją napojów alkoholowych owocowych jest PKD 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, w tym produkcja miodu pitnego.

Osoba zainteresowana podjęciem takiej działalności ma szansę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w zakresie zakupu maszyn i urządzeń potrzebnych do przetwórstwa winogron  np. młynków do szypułkowania, kadzi, beczek na wino, korkownicy. Środki można także wykorzystać na zaadaptowanie, czy budowę  piwnicy do składowania wina, miejsca do degustacji, czy prowadzenia warsztatów i szkoleń. Należy jednak pamiętać, że do uzyskania wsparcia finansowego i rozliczenia wniosku o płatność końcową konieczne będzie posiadanie wszystkich, wymaganych przepisami rejestracji, pozwoleń, odbiorów, tak związanymi z samymi pomieszczeniami i urządzeniami jak i wytwarzaniem i wprowadzaniem do sprzedaży wina gronowego.  Zgodnie ze zmienionymi przepisami, osoba składająca wniosek o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może prowadzić innej działalności w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Osoby, które posiadają własne uprawy winogron mogą skorzystać z dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej pod warunkiem, że prowadzą ją co najmniej rok przed ogłoszonym naborem.

Rejestracja działalności pozwoli takiemu przedsiębiorcy na sprzedaż swoich wyrobów. Niezarejestrowane winnice, czyli. tzw. mali winiarze, są zwolnienie z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w przypadku, gdy wytwarzają nie więcej niż 100 hl wina z własnej uprawy i jest ono przeznaczone na użytek własny, np. gospodarstwo agroturystyczne oferuje je swoim gościom. Te osoby jednak nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z lokalnych grup działania w ramach poddziałania 19.2.. Wówczas szansą na wsparcie są dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warto pamiętać, że dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 nie może być przeznaczone na zakupów gruntów oraz sadzonek drzew, krzewów czy winogrona, ponieważ są to czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

Działalność gospodarcza oparta na produkcji win gronowych z własnych upraw, potrzebuje długofalowych przedsięwzięć. Jednym z najistotniejszych elementów jest posiadanie dobrze zlokalizowanej działki rolnej. Najlepszą lokalizacją dla winnicy w Polsce jest ziemia lekko pochylona w kierunku południowym, osłonięta, położona nie wyżej niż 350 metrów n.p.m. Odpowiednia gleba  do uprawy winorośli to gleba gliniasta. Przede wszystkim koszty uruchomienia winnicy są duże, więc warto dokładnie przemyśleć decyzję o tym biznesie zwłaszcza, że pierwsze plony zbierzemy po upływie trzech lat od posadzenia sadzonek. Szacuje się, że na 1 ha winnicy trzeba przeznaczyć około 200 tys. zł na:

– zakup gruntu

– przygotowanie gleby pod winnicę

– zakup i nasadzenie sadzonek

–  ewentualnie doradztwo enologiczne

– ogrodzenie działki, koszty pracowników itp.

– zakup maszyn i urządzeń oraz aranżacją winiarni.

– bieżące koszty związane są z pielęgnacją winnicy, podatkami i opłatami oraz reklamą i promocją.

Warto przy tym dodać, że istnieje szereg wymagań formalnych, uzyskanie koncesji i pozwoleń, które przedsiębiorca musi spełnić, aby móc produkować wino, a w przypadku wzięcia dofinansowania, rozliczyć dotację.  Wśród najważniejszych wymogów jest wpis do ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wpis producenta  do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Następnie należy spełnić wymagania sanitarne i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydawaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Produkcja produktów akcyzowych, którym jest m.in. wino gronowe, powinna odbywać się w składzie podatkowym. Wyjątkiem jest produkcja mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, wtedy wystarczy opłacenie akcyzy.

W Polsce można produkować jedynie trunki z odmian winorośli określonych przez Unię Europejską. Chodzi o należące do gatunku Vitis vinifera lub pochodzące z jego krzyżówki z innymi gatunkami rodzaju Vitis. To, czy winiarz użył właściwych sadzonek, musi potwierdzić kontrola z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Warto pamiętać, że umieszczenia rocznika wina oraz nazwy odmiany (lub odmian) winorośli na etykiecie wina z winogron, pozyskanych z krajowych upraw winorośli, jest dozwolona wyłącznie po stosownej certyfikacji w tym zakresie, przeprowadzonej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Aktualizacja „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”” wraz z załącznikami do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 23 listopada br. do godz. 9.30 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97 lub drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl

Dotacje na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny od ARiMR

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.