Zapraszamy na stoisko informacyjno- promocyjne podczas Biesiady Trojańskiej

W piątek 16 lipca 2021 w miejscowości Trojany odbędzie się Biesiada Trojańska, cykliczna impreza organizowana niezmiennie przez Stowarzyszenie „Tęczowe Siedlisko”.

Przygotowano szereg atrakcji:

  • koncert zespołu El Mariachi Güero, który zaprosi na meksykańską fiestę
  • pokazy strażackie
  • występ zespołu Śpiewaczego ze Śniatowej
  • biegi przełajowe
  • konkurs „Mam Talent”
  • ognisko i zabawa taneczna

Impreza rozpocznie się o godz. 18

„PRYM” wspiera stowarzyszenia

Read more

Informacja na temat możliwości wystąpienia o zmiany umów o przyznaniu pomocy przez beneficjentów innych niż podejmujący działalność gospodarczą i grantobiorcy

Read more

Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Read more

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2021

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

Sadzimy drzewa na 600-lecie Parzęczewa

Read more

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start”

 

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

 

Read more