Warsztaty Refleksyjne

20 lutego 2024 r.  w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie

odbyły się warsztaty refleksyjne dotyczące podsumowania działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w minionym 2023 roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów refleksyjnych i naszym niezastąpionym członkom Rady,

jesteście najlepsi !!!

Warsztaty refleksyjne za nami ubiegły 2023 rok był dla nas bardzo trudny jednak pomimo to zakończył się

SPEKTAKULARNYM SUKCESEM WSZYSTKICH „starych” LGD w województwie łódzkim

BRAWO MY !!!

Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące

wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM”

oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”

w ramach PROW 2023-2027 i PO RYBY 2023-2027,

które odbędą się we wtorek 20 lutego 2024r. o godz. 12.30 w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.

Podczas warsztatów podsumujemy nasza dotychczasową działalność oraz porozmawiamy o planach na przyszłość.

WARSZTATY W ŁOWICZU – REKRUTACJA

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w warsztatach skierowanych do osób działających na rzecz rozwoju społeczności wiejskich. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty pn.: „Zarządzanie projektami budującymi wspólnoty lokalne” (16-18 lutego 2024 r. w Łowiczu). Otworzyliśmy też właśnie nabór na szkolenie pn.: „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” (15-17 marca 2024 r. w Łowiczu). 

1. Do niedzieli, 11 lutego trwa nabór uzupełniający na warsztat pn.: “Zarządzanie projektami budującymi wspólnoty lokalne” (16-18 lutego 2024 r. w Łowiczu).

Jeśli…

 • Wasz projekt uzyskał dotację, ale zrealizowanie go i przygotowanie sprawozdania napawa Was niepokojem…
 • zakończyliście realizację projektu i nie wiecie jak wykazać, że osiągnęliście zaplanowane cele…
 • nie wiecie jak korzystać z potencjału projektu w dalszym budowaniu Waszej organizacji…

… to ten warsztat jest dla Was!

Będziemy rozmawiać o tym jak przeprowadzić projekt, by przyczynił się do wzmocnienia Was i Waszej lokalnej społeczności. Spotkacie osoby z całej Polski, które mierzą się z takimi samymi problemami. Wyjedziecie wzmocnione/wzmocnieni, z nową energią do działania!
https://fundacjawspomaganiawsi.pl/zarzadzanie-projektami-budujacymi-wspolnoty-lokalne/
2. Rozpoczął się nabór na szkolenie pn. „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” (15-17 marca 2024 r. w Łowiczu).

Jeśli jesteś członkiem/członkinią zarządu swojej organizacji i…

 • nie wiesz jaka jest Twoja odpowiedzialność prawna i finansowa…
 • nie wiesz czym jest polityka rachunkowości i czy Twoja organizacja musi ją mieć i po co…
 • uważasz, że Twoja organizacja „z założenia” nie jest podatnikiem VAT…

…to ten warsztat jest dla Ciebie!
Będziemy rozmawiać o tym jak bez przeszkód realizować działania przewidziane w statutach Waszych organizacji, którymi zarządzacie. Spotkacie osoby z całej Polski, które mierzą się z takimi samymi problemami. Wyjedziecie wzmocnione/wzmocnieni, z nową energią do działania!
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa/

Serdecznie zapraszamy!
Pozdrowienia,
Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027

Długo czekaliśmy na tę dobrą wiadomość!

 

Do tej pory pod znakiem zapytania stało finansowanie działań
Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027.
Rozstrzygnął to konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
w województwie łódzkim, którego wyniki właśnie poznaliśmy.

Strategia przygotowana przez Lokalną Grupę Działania „PRYM” została pozytywnie oceniona
i otrzymała wysoką liczbę punktów, dzięki temu będzie mogła dalej realizować projekty
na terenie gmin, które do niej należą.
Są to środki dla rozwój naszych gmin, sołectw i lokalnych przedsiębiorców.

Pięknie Wszystkim za Wszystko dziękujemy!!!

 

https://www.lodzkie.pl/prow/rozstrzygnięto-konkurs-na-wybór-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-społeczność

Lista_ocenionych_LSR_17 01 2024

PRYM Pismo z oceną UM

Grafika przedstawia ilość projektów zrealizowanych przez LGD „PRYM” do 2023 r.

Konferencja informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020

 

W dniu 8 grudnia br. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy współpracy z Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie odbyła się konferencja

informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023

w ramach PROW 2014-2020.

 

W dniu 15 września 2023r. odbyło się spotkanie aktywizujące młodzież w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „PRYM” połączone z Galą Lokalnego Funduszu Stypendialnego Fundacji „PRYM”.

 

W pięknej scenerii zabytkowego kompleksu Pałacowo Parkowego w Starym Gostkowie miała miejsce uroczysta Gala Lokalnego Funduszu Stypendialnego. W tegorocznej edycji przyznano łącznie trzydzieści stypendiów. Laureatami zostali uczniowie ze szkół podstawowych zamieszkałych na obszarze gmin: Aleksandrów Łódzki (dwudziestu jeden uczniów), Parzęczew (pięciu uczniów), Lutomiersk (dwóch uczniów) i Wartkowice (dwóch uczniów).
Gratulujemy wszystkim Laureatom tegorocznej edycji i życzymy, by nie opuściła Was pasja do zgłębiania tajemnic nauki, a podejmowane działania przynosiły upragnione owoce.

 

Wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji

Dla beneficjentów naborów: 2/2022, 3/2022 oraz 1/2023 zamieszczamy formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją:

Wniosek o Płatność_19_2_5z_

Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_5z

Konkurs Przyjazna wieś

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

 

Przedsiębiorczy „PRYM”

Lokalna Grupa Działania „PRYM” w ramach przeprowadzonych naborów w latach 2016-2022 przeznaczyła na rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze ponad 7,5 mln złotych. Dzięki temu dofinansowanie otrzymały istniejące firmy na rozwój działalności i powstały nowe, różnorodne jak teren LGD. Uruchomiono „Żłobek Wesoła Pszczoła”, otwarto food truck „Raz ugryźć proszę”, który promował LGD na festiwalach smaków w całej Polsce, uruchomiono gabinet weterynaryjny, zagrody edukacyjne jak chociażby „Pasieka Gajówka”, otwarto śniadaniarnie, lodziarnie, obiekty noclegowe czy wypożyczalnie sprzętów rekreacyjnych, a przy tym utworzono kilkadziesiąt miejsc pracy na terenie 9 gmin.
Czytaj dalej