Wpisy

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR w zakresie „Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR LGD „PRYM” do konsultacji społecznych.

Read more

Strategia Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Dziania „PRYM”

Miło nam poinformować, że Strategia Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Dziania „PRYM”  została pozytywnie oceniona
otrzymując 242 punkty, co dało nam
I miejsce w województwie łódzkim.

Read more

Zasady przyznawania dofinansowania na poszczególne typy projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022.

Read more

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 27 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS XXII DNIA ZIEMNIAKA W ŚWINICACH WARCKICH

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 20 września br. w Aleksandrowie Łódzkim. Read more

Zapraszamy do składania fiszek projektowych

Osoby fizyczne, przedsiębiorców, gminy oraz organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 zapraszamy do składania fiszek projektowych. Read more

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 20 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS FESTIWALU SZTUK RÓŻNYCH W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 20 września br. w Aleksandrowie Łódzkim. Read more

Zbieramy uwagi do założeń LSR

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drodzy Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wiosną 2015 r. i warsztatów, które odbyły się w kwietniu 2015 r. oraz danych statystycznych dokonaliśmy wstępnej analizy SWOT obszaru planowanego do objęcia LSR. Wypracowaliśmy proponowane kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele, które chcielibyśmy osiągnąć do 2022 roku. Read more

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 5 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS II UNIEJOWSKIEGO FESTIWALU SMAKÓW

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 5 września br. w Uniejowie.

Punkt będzie działał na stoisku Lokalnej Grupy Działania na deptaku przy kompleksie termalno-basenowym w godzinach 11:00-18:00. Read more

SPOTKANIA OTWARTE W RAMACH KONSULTACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 WE WRZEŚNIU 2015

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczewa, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz, które odbywają się w biurze LGD (Parzęczew, ul. Ozorkowska 3) w każdy wtorek i czwartek września br. w godz. 10.00-12.00

Wszelkie pytania i pomysły prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 42 235 33 96.

Punkt informacyjno-konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Prym” na Lata 2015-2022 w dniu 29 sierpnia 2015 podczas koncertu „Kolory Polski” w Parzęczewie

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 29 sierpnia br. w Parzęczewie podczas imprezy KOLORY POLSKI. Read more