Dodano przez Michał Kowalski

Aktualizacja „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”” wraz z załącznikami do konsultacji społecznych. Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 23 listopada br. do godz. 9.30 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97 lub drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl Karta zgodności z PROW […]

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur oceny i wyboru grantobiorców…” oraz załączników do nich do konsultacji społecznych. Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 1 września do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 7 sierpnia (poniedziałek) 2017r. o godz. 9.00

Zasady przyznawania dofinansowania na poszczególne typy projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022.

SPOTKANIA OTWARTE W RAMACH KONSULTACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 WE WRZEŚNIU 2015

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 27 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS XXII DNIA ZIEMNIAKA W ŚWINICACH WARCKICH

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 20 września br. w Aleksandrowie Łódzkim.