W miejscowości Chociszew powstało nowe miejsce turystyczno-rekreacyjne dla mieszkańców i osób przyjezdnych. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chociszewie na działce nieopodal Doliny Skrzatów wybudowana została wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Będzie ona pełniła funkcję miejsca spotkań oraz sceny podczas planowanych tutaj wydarzeń kulturalnych. Przed wiatą utwardzone zostało miejsce dla widowni, zaaranżowano alejki z latarniami oraz ławkami. Ustawiono również stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną opisującą sołectwo Chociszew.

Inwestycję wykonała firma PPHU „UNI-BRUK” Paweł Szymczak z Uniejowa. Badania archeologiczne, które były niezbędne na tym terenie, przeprowadziła Pracownia Archeologiczna Krzysztof Janicki z Ozorkowa.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w ramach dwóch projektów „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chociszew” oraz „Utworzenie miejsca przyjaznego turystom w miejscowości Chociszew”. Całość zamknęła się w kwocie 316 690,14 zł, która jest w 91% finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostałe 9% to dotacja z budżetu Gminy Parzęczew.

Mamy nadzieję, że inwestycja będzie służyła mieszkańcom sołectwa jako miejsce wspólnych spotkań i realizacji ciekawych inicjatyw. Czekamy na pierwsze z nich!