Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy o posiedzeniu Rady LGD „PRYM”, które dotyczyć będzie ponownego rozpatrzenia wniosków, do których zostały złożone protesty ramach ogłoszonych naborów.

Read more

Zmiana procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem Rady LGD „PRYM” oraz zmienionymi Procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” wraz z załącznikami.

Read more

Zasady finansowania stowarzyszeń zwykłych

Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe zasady dotyczące finansowania stowarzyszeń zwykłych. Dzięki nowym przepisom stowarzyszenia mają większe możliwości, m.in. możliwość finansowania działań z wielu źródeł, w tym ze zbiórek publicznych.

Read more