Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie na warsztaty rękodzielnicze.

Czytaj dalej

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014.

Czytaj dalej

Szkolenie dla przedsiębiorców – podnieś kwalifikacje swoje lub swoich pracowników

Szkolenie dla przedsiębiorców – podnieś kwalifikacje swoje lub swoich pracowników !!!

Czytaj dalej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR w zakresie „Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR LGD „PRYM” do konsultacji społecznych.

Czytaj dalej

Aktualizacja Procedur oceny i wyboru w ramach projektów grantowych i standardowych

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Czytaj dalej