Rekrutacja do II edycji projektu „Własny Biznes dla 50+”

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w II edycji projektu „Własny Biznes dla 50+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu realizuje projekt „CZAS NA BIZNES”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na biznes” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”

Czytaj dalej

Konferencja „SMAK WSI – przetrwał w naszych produktach”

W środę, 21 września, w GCSTiR w Dzierżąznej gmina Zgierz, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,odbyła się konferencja pn. „SMAK WSI – przetrwał w naszych produktach”.

Czytaj dalej

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse”

Już w piątek 30 września 2016 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków.

Czytaj dalej

Zebranie Walne Członków Lokalnej Grypy Działania „PRYM”

19-go września 2016 r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się Wlane Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Najważniejszymi punktami spotkania było zatwierdzenie zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja – Ty- My zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w konkursie „Aktywator społeczny”.

Konkurs ma na celu wsparcie organizacji i grup nieformalnych w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnych.
Nagrodą w konkursie jest grant w wysokości 3000 zł.

Czytaj dalej

XV Festiwal Sztuk Różnych w Aleksandrowie Łódzkim

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia stoiska promocyjnego Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na XV Festiwalu Sztuk Różnych w Aleksandrowie Łódzkim.
Czytaj dalej

Szkolenia dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i BIZNESPLANU

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej na szkolenia dot. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i BIZNESPLANU.

Czytaj dalej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi dokumentami LGD „PRYM”

Czytaj dalej