Zebranie założycielskie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PRYM”

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PRYM”.

W zebraniu uczestniczyły 22 osoby: wójtowie i burmistrzowie gmin, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy z terenu gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz. Czytaj dalej

Zapraszamy na posiedzenie Grupy Inicjatywnej.

loga

Spotkanie odbędzie się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 |
11 maja o godz. 10-tej.

W ramach tego spotkania poruszone zostaną kwestie: określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania.

LGD PRYM Logo

Dziękujemy za udział w warsztatach

loga

W kwietniu odbyło się piec spotkań z mieszkańcami obszaru LGD „PRYM”.  W trakcie spotkań poruszane były kwestie związane m.in. z bezrobociem, zakładaniem własnej działalności gospodarczej, podnoszeniem kompetencji, rozwojem infrastruktury turystycznej, wzmocnieniem kapitału społecznego, ochrony środowiska, rozwoju lokalnych produktów i wielu innych.
Czytaj dalej