Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne w Parzęczewie.

Zapraszamy na stoisko promocyjne Lokalnej Grupy Działania „PRYM” podczas
Dożynek Powiatowych w Parzęczewie w dniu 3 września br.

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza stowarzyszenia z terenu gmin należących do LGD

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza stowarzyszenia z terenu gmin należących do LGD, które są zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów plastycznych i rękodzielniczych.

Czytaj dalej

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse”

Już w piątek 30 września 2016 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków.

Czytaj dalej

Dożynki Gminne w Szydłowie

W słoneczną i ciepłą niedzielę 28 sierpnia 2016 r. licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lutomiersk oraz zaproszeni goście bawili się na Dożynkach Gminnych w Szydłowie.

Czytaj dalej

Dożynki w Prawęcicach

W niedzielę 21 sierpnia br. LGD PRYM została zaproszona do udziału w Dożynkach Gminnych w Prawęcicach.

Czytaj dalej

Akcja ”POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – weekend za pół ceny”

Informujemy o możliwości włączenia się do akcji promocyjnej, organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  pn. „Polska. Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”, mającej na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Polsce,  a także propagowanie udziału Polaków w wyjazdach turystycznych na terenie kraju. Akcja ta odbędzie się w okresie od godz. 17.00 w dniu 23 września 2016 r.  i potrwa do godz. 23:59 w dniu 25 września 2016 r.

Czytaj dalej

Konkurs grantowy Fundacji BGK „Na dobry początek!”

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Czytaj dalej

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”.

Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej