PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 5 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS II UNIEJOWSKIEGO FESTIWALU SMAKÓW

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 5 września br. w Uniejowie.

Punkt będzie działał na stoisku Lokalnej Grupy Działania na deptaku przy kompleksie termalno-basenowym w godzinach 11:00-18:00. Czytaj dalej

SPOTKANIA OTWARTE W RAMACH KONSULTACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 WE WRZEŚNIU 2015

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczewa, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz, które odbywają się w biurze LGD (Parzęczew, ul. Ozorkowska 3) w każdy wtorek i czwartek września br. w godz. 10.00-12.00

Wszelkie pytania i pomysły prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 42 235 33 96.

Spotkanie Grupy Inicjatywnej LGD „PRYM” – Zaproszenie.

loga

4 września 2015r. o godz. 10-tej w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3 odbędzie się posiedzenie Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu, które dotyczyć będzie partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych.

LGD PRYM Logo

Punkt informacyjno-konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Prym” na Lata 2015-2022 w dniu 29 sierpnia 2015 podczas koncertu „Kolory Polski” w Parzęczewie

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 29 sierpnia br. w Parzęczewie podczas imprezy KOLORY POLSKI. Czytaj dalej

Harmonogram spotkań konsultacyjnych Lokalnej Strategi Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PRYM

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poniżej przedstawiany harmonogram spotkań konsultacyjnych Lokalnej Strategi Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PRYM. Czytaj dalej

Plan włączenia społeczności

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W tworzeniu LSR LGD „PRYM” będą uczestniczyć przedstawiciele społeczności lokalnej w osobach uznanych liderów, autorytetów formalnych i nieformalnych. LSR będzie dynamicznie otwarta, tzn. będzie uwzględniać atuty obszaru oraz istniejące w otoczeniu, bądź dające się przewidzieć szanse.

W ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju zaplanowaliśmy zorganizowanie dziewięciu spotkań konsultacyjnych na terenie naszych dziewięciu gmin partnerskich: Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Parzęczewa, Świnic Warckich, Uniejowa, Wartkowic i Zgierza. Czytaj dalej

Zapraszamy członków Grupy Inicjatywnej na serie spotkań dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

loga

Tematami spotkań będą:

– partycypacyjna diagnoza i analiza SWOT, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych

– określanie i ustalanie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania,

– opracowanie zasad i procedur wybory operacji i ustalanie lokalnych kryteriów wyboru,

 

Terminy posiedzeń zostaną opublikowane na stronie lgdprym.pl na tydzień przed
planowanymi spotkaniami.

LGD PRYM Logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM”

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy na spotkania konsultacyjne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

We wrześniu br. rozpoczną się spotkania konsultacyjne dotyczące zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz. Czytaj dalej

Warsztaty strategiczne

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY STRATEGICZNE

DOTYCZĄCE WYPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM”

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy na warsztaty strategiczne dot. wypracowania analizy SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 26 sierpnia br. o godz. 9.00 w siedzibie LGD w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3).

Na warsztatach będziemy chcieli wypracować wstępną diagnozę i analizę SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz oraz zbierać Państwa pomysły i potrzeby dotyczące rozwoju Państwa miejscowości i gminy, uruchomienia lub rozwoju własnej firmy, działalności organizacji pozarządowych
z terenu Państwa gminy.

Wszelkie pytania i pomysły prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 42 235 33 96.

Zapraszamy na spotkania otwarte.

loga

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza przedsiębiorców, rolników, osoby bezrobotne, a także reprezentantów lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnie działających instytucji i organizacji pozarządowych na serię spotkań poświęconą opracowaniu zasad, procedur wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Czytaj dalej