Harmonogram spotkań konsultacyjnych Lokalnej Strategi Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PRYM

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poniżej przedstawiany harmonogram spotkań konsultacyjnych Lokalnej Strategi Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PRYM.

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkania
1 2 3 4
1. Wartkowice Stary Gostków 3D,
99-220 Wartkowice
17.09.2015r.
godz. 10.00 – 13.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
2. Zgierz ul. Łęczycka 4,
99-100 Zgierz
17.09.2015r.
godz. 16.00 – 19.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
3. Aleksandrów Łódzki Plac Kościuszki 2,
95-070 Aleksandrów Łódzki
21.09.2015r.
godz. 10.00 – 13.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
4. Konstantynów Łódzki Zgierska 2,
95-050 Konstantynów Łódzki
21.09.2015r.
godz. 16.00 – 19.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
5. Dalików Plac Powstańców 1,
99-205 Dalików
22.09.2015r.
godz. 10.00 – 13.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
6. Lutomiersk ul. Kościuszki 11,
95-083 Lutomiersk
22.09.2015r.
godz. 16.00 – 19.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
7. Świnice Warckie Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,
99-140 Świnice Warckie
23.09.2015r.
godz. 10.00 – 13.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
8. Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
99 – 210 Uniejów
23.09.2015r.
godz. 16.00 – 19.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania
9. Parzęczew ul. Ozorkowska 3,
95-045 Parzęczew
25.09.2015r.
godz. 10.00 – 13.00
1) Rejestracja uczestników;
2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;
3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;
6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; 7) Podsumowanie spotkania