Gazeta „Do Rzeczy” Nr.1 2016

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej „Do Rzeczy”.
Czytaj dalej

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Czytaj dalej

Wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Czytaj dalej

Konkurs MSiT: Program „Sport wszystkich dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 24 lutego 2016 r. Czytaj dalej

Na zakończenie karnawału – Biesiada Powiatowa w Zgierzu

W zajeździe „U Przemaka” koniec karnawału świętowali przedstawiciele 6 gmin powiatu zgierskiego, wśród nich byli przedstawiciele lokalnych samorządów, kół gospodyń wiejskich, czy tez pozarządowych instytucji działających na terenie powiatu Zgierz.

Czytaj dalej

Czasopismo „Do Rzeczy”

Zapraszamy do przeglądania wszystkich numerów dwumiesięcznika „Do Rzeczy”, która ukazuje się od 2009r.

Czytaj dalej

XVI Regionalny pokaz potraw ziemi łęczyckiej

4 lutego 2016r. w Domu Kultury w Łęczycy odbył się Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej „Ptactwo na naszym stole”. Podczas konkursu zaprezentowano kilkanaście stołów biesiadnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, uczniów szkół oraz stowarzyszenia.

Czytaj dalej

Szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 08.02.2016 r. będą wydawane wnioski na finansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Czytaj dalej