Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne w Parzęczewie.

Zapraszamy na stoisko promocyjne Lokalnej Grupy Działania „PRYM” podczas
Dożynek Powiatowych w Parzęczewie w dniu 3 września br.

Czytaj dalej

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur oceny i wyboru grantobiorców…” oraz załączników do nich do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 1 września do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Czytaj dalej

Wyniki Naboru 5/2017

W dniu 07 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 7 sierpnia (poniedziałek) 2017r. o godz. 9.00