Początek warsztatów w Czaplinku

Wczoraj do Czaplinka na Pojezierzu Drawskim zjechało 129 uczestników konkurs „Mam talent dziennikarski” z 11 lokalnych grup działania,

w tym MAS Opavsko. O 20.30 oficjalnie warsztaty otworzył Ireneusz Kostka ze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – lider projektu współpracy. Opowiedział młodzieży o idei działania lokalnych grup działania w UE, podejściu Leader oraz planach związanych z uczestnikami Młodzieżowej Akademii Komunikacji.

Pierwszego dnia młodzież miała zastanowić się nad tematami, które chciałaby poruszyć w przygotowywanych materiałach telewizyjnych. W naszej grupie padły 4 propozycje, które zostały wstępnie omówione przez prowadzącego te zajęcia dziennikarza. Jak sam mówił, został bardzo pozytywnie zaskoczony wybranymi tematami. Tematy nie są łatwe ale przez to interesujące i ważne. Młodzież chciałaby nagrać materiał dotyczący problemu likwidacji gimnazjów, ponieważ jako gimnazjaliści czują się pominięci w dyskusji, drugi temat dotyczy przeszkód w dostępie do szkół, kultury, możliwości realizacji pasji i plusów mieszkania w małych miejscowościach, wsiach, trzeci temat to polska muzyka i jej poziom rozwoju, czwarty dotyczy rasizmu, nietolerancji w odniesieniu do wielkości miejscowości. Jutro czeka nas wspólny wybór tematów i dalsza nauka. Kolejne dni były poświęcone doskonaleniu warsztatu i przygotowaniu się do nagrywania debaty na żywo.