Posiedzenie Grupy Inicjatywnej – Zapraszamy!

loga

Celem spotkania będzie omówienie kwestii związanych z:

– partycypacyjną diagnozą i analizą SWOT,

– identyfikacją grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych.

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 10-tej. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3.

LGD PRYM Logo

Zapraszamy na cykl narad obywatelskich Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

loga

Spotkania dotyczyć będą:

– partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych

– określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania,

– opracowania zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru,

– opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji,

-opracowania zasad ewaluacji i monitorowania ralizacji LSR oraz jej aktualizacji,

– przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR,

 

 

Dokładne daty oraz miejsca spotkań pojawią się na stronie lgdprym.pl co najmniej na tydzień  przed planowanymi spotkaniami.

LGD PRYM Logo

Grupa Inicjatywna ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

loga

23 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie założycielskie Grupy Inicjatywnej, której celem jest opracowanie podstawowych założeń nowej strategii na lata 2014 – 2020. W skład Grupy wychodzą przedstawiciele sektorów społecznego, publicznego oraz gospodarczego z wszystkich gmin członkowskich.