Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniu 14 czerwca 2018 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2018, 1/2018/G i 2/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców nt. stosowania zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o portal ogłoszeń ARiMR

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców nt. stosowania zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o portal ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Czytaj dalej

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD „PRYM”

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Czytaj dalej

Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na warsztaty rękodzielnicze.

Czytaj dalej

ŁODR w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie dot. produktów tradycyjnych

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza wszystkich na szkolenie dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych.

Czytaj dalej