Ankieta- Analiza SWOT

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy SWOT.
Zależy nam na Waszej ocenie obszaru LGD „PRYM”: wytypowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Wasza pomoc przy tworzeniu nowej strategii jest nieoceniona i z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie .

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=db9c8cf9&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb

Ankieta dotycząca komunikacji

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania LSR na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu komunikacji LGD „PRYM” z Wami, naszymi beneficjentami.
Wypełnienie jej zajmie Wam 5 minut, a nam pomoże dostosować się do Waszych potrzeb.

Ankieta znajduje się w poniższym linku:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=10aff71f&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb