Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

W związku z ubieganiem się przez LGD o dofinansowanie na realizację projektu współpracy dotyczącego funkcjonowania marek lokalnych i stworzenie podstaw do rozwoju marki „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”, przedkładamy zmienione zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji społecznych. Czytaj dalej

Urząd Pracy w Zgierzu wydaje wnioski na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od 02 stycznia 2017 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach następujących instrumentów rynku pracy:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • staże.

Czytaj dalej