Nabór wniosków na „małe przetwórstwo” 29 września – 28 października 2016 r.

We wrześniu ARiMR uruchomi następne z działań Programu Rozwoju Pbszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy ubezpieczeni w KRUS mogą ubiegac się o dotacje na „małe przetwórstwo”.

Czytaj dalej

Dożynki Gminne w Szydłowie

W słoneczną i ciepłą niedzielę 28 sierpnia 2016 r. licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lutomiersk oraz zaproszeni goście bawili się na Dożynkach Gminnych w Szydłowie.

Czytaj dalej

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 4 2016

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 4 2016 – Lipiec, Sierpień

Czytaj dalej

Dożynki w Prawęcicach

W niedzielę 21 sierpnia br. LGD PRYM została zaproszona do udziału w Dożynkach Gminnych w Prawęcicach.

Czytaj dalej

Wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” udostępnione!!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie opublikowała na stronie internetowej www.arimr.gov.pl formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy wraz z dokumentami pomocniczymi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim i Gminą Dwikozy serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego”, która odbędzie się w Sandomierzu w dniach 26 – 28 sierpnia 2016 r.

Czytaj dalej

Konferencja „Innowacyjne Metody Gospodarowania Zasobami Wody W Rolnictwie”

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, będące koordynatorem Sieci Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich, zaprasza na konferencję pn.: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2016 roku w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie koło Ożarowa Mazowieckiego.

Czytaj dalej

Środki z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 22.08.2016 r. do dnia 02.09.2016 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa KFS).

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na wyjazd studyjny

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „PRYM”
zaprasza

na wyjazd studyjny na obszar działania LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy
w dniach 30.09-02.10.2016 roku (piątek-niedziela).

Czytaj dalej