Szkoła Średnia z włoskiego miasta Leonforte poszukuje partnerów do projektu w ramach ERSAMUS +

loga

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Szkoła Średnia z włoskiego miasta Leonforte poszukują partnerów do realizacji projektu w ramach ERASMUS +.

Read more

Szkoła Średnia im. Salvatore Pugliatti z Sycylii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach ERASMUS +

loga

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Szkoła Średnia im. Salvatore Pugliatti z Sycylii (Włochy) poszukują partnerów do realizacji projektu w ramach ERASMUS +.

Read more

Szkoła Średnia z włoskiego miasta Leonforte poszukuje partnerów do projektu w ramach ERSAMUS +

loga

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Szkoła Średnia z włoskiego miasta Leonforte poszukują partnerów do realizacji projektu w ramach ERASMUS +.

Read more

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Lokalna Strategią Rozwoju

Read more

Walne Zebranie członków LGD „PRYM” za nami

loga

10-go grudnia 2015 r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się wlane Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Najważniejszymi punktami spotkania było zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”oraz wybór Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Read more

Zapraszamy Państwa na Walne Zebranie członków LGD

Serdecznie Zapraszamy członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Read more