Dziękujemy za udział w spotkaniach konsultacyjnych

loga

Od 17 do 25 września na terenie wszystkich dziewięciu gmin odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
W trakcie spotkań poruszone zostały poruszone takie tematy jak:

  • Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM”
  • Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM”
  • Możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • Analiza celów LSR LGD „PRYM”

Czytaj dalej

SPOTKANIA OTWARTE W RAMACH KONSULTACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 WE WRZEŚNIU 2015

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie.

Czytaj dalej

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 27 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS XXII DNIA ZIEMNIAKA W ŚWINICACH WARCKICH

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 20 września br. w Aleksandrowie Łódzkim. Czytaj dalej

Zapraszamy do składania fiszek projektowych

Osoby fizyczne, przedsiębiorców, gminy oraz organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 zapraszamy do składania fiszek projektowych. Czytaj dalej

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 20 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS FESTIWALU SZTUK RÓŻNYCH W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 20 września br. w Aleksandrowie Łódzkim. Czytaj dalej

Zbieramy uwagi do założeń LSR

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drodzy Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wiosną 2015 r. i warsztatów, które odbyły się w kwietniu 2015 r. oraz danych statystycznych dokonaliśmy wstępnej analizy SWOT obszaru planowanego do objęcia LSR. Wypracowaliśmy proponowane kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele, które chcielibyśmy osiągnąć do 2022 roku. Czytaj dalej

Kolejne spotkania otwarte dla mieszkańców LGD

loga

Lokalna Grupa Działania „PRYM” ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne dwa cykle spotkań, w ramach których poruszone zostaną następujące kwestie:

– opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji

– przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR LGD „PRYM”

Czytaj dalej