Przygotowanie LSR 2023-2027

 


Wspólnie z Wami wypracowana strategia Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
będzie uświadamiać gdzie jesteśmy obecnie i dokąd zmierzamy.
Stworzy poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że lider wie co robi,
a przyszłość LGD „PRYM” oraz regionu nie jest zagadką.


Nasza Lokalna Grupa Działania „PRYM” powstała w 2015 roku w Parzęczewie. Obszar LGD to obszar spójny przestrzennie i administracyjnie obejmujący dziewięć gmin w województwie łódzkim: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz, położonych w samym centrum Polski w czterech powiatach: łęczyckim, pabianickim, poddębickim i zgierskim, o łącznej powierzchni 1.043 km2, co stanowi 5,72 % całkowitej powierzchni woj. łódzkiego. Atutem naszego partnerstwa jest położenie w pobliżu największych aglomeracji miejskich: łódzkiej, warszawskiej i poznańskiej. Obszar LGD „PRYM” leży na granicy działu wód Wisły i Warty, w krainie rozległych dolin, w dorzeczu trzech rzek: środkowej Warty, dolnej i środkowej Bzury oraz środkowego i dolnego Neru. Nad Wartą leży urocze miasteczko Uniejów. Ner, największy prawostronny dopływ Warty, płynie przez Konstantynów Łódzki, gminy Lutomiersk, Wartkowice i Świnice, w jego dorzeczu leży gmina Dalików. Z kolei na pograniczu dorzecza Bzury i Neru leżą gminy Aleksandrów Łódzki i Parzęczew, a w dorzeczu Bzury cała wiejska gmina Zgierz.
Teren „PRYM”u leżący na pograniczu historycznych ziem: łęczyckiej i sieradzkiej. Tutejszy folklor i swoiste elementy plastyczne stanowią o odrębności kultury ludowej tego obszaru. Muzykę i kulturę regionu do dziś kultywują lokalne kapele i zespoły m.in.: „Lutomierzaczki”, „Polesianki”, „Parzęczewiacy”, „Giecznianki”, „Biała Róża”, „Szycha”, Szczawiniacy”, „Świniczanki”, „Niesięcin”, „Włościanki” oraz orkiestry dęte głównie przy OSP m.in. w Dalikowie, Świnicach Warckich, Spycimierzu, Stemplewie oraz przy Gminnych Ośrodkach Kultury w Dzierżąznej i Lutomiersku czy miejska orkiestra dęta w Konstantynowie Łódzkim. Działające na terenie gminy Uniejów Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie” kultywuje tradycje związane ze średniowiecznymi i renesansowymi tańcami oraz życiem ludności w tym okresie. Aktywnie działają również koła łowieckie. To obszar bogaty w liczne pamiątki przeszłości. Odnaleźć tu można średniowieczne grodziska, zabytkowe pałace i dwory, piękne drewniane świątynie, stare cmentarze i nekropolie wojenne, a także liczne zabytki techniki.
Nasz obszar oprócz walorów krajobrazowych i różnorodnych, czasem unikatowych atrakcji turystycznych, charakteryzuje się zróżnicowaną baza noclegową i gastronomiczną, szczególnie gęstą siecią szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i jeździeckich, a także dobrym dojazdem, zarówno z Łodzi, jak i najdalszych zakątków Polski. Obszar LGD usytuowany jest w szczecińsko – łódzkim okręgu geotermalnym, gdzie udokumentowano możliwość uzyskania 5.800 mln tpu energii cieplnej i jest najkorzystniejszym obszarem generowania energii geotermalnej na Niżu Polskim. Dotychczas wody geotermalne zostały zagospodarowane na terenie gminy Uniejów. Funkcjonuje tu znany kompleks termalno – basenowy: baseny kryte i otwarte oraz zespół odnowy biologicznej; baseny otwarte są zasilane leczniczą solanką termalną. Ciepło wód termalnych zostało również wykorzystane do zastąpienia tradycyjnego systemu grzewczego, co pozwoliło na znaczne wyeliminowanie zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. Od 2012 roku gmina Uniejów posiada status uzdrowiska.
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 stanowią 71 tys. ha, co stanowi 3,9% powierzchni województwa łódzkiego. Na terenie LGD do obszarów Natura 2000 włączono m.in.: Pradolinę Warszawsko-Berlińską (Świnice Warckie i Uniejów), Dolinę Środkowej Warty (Uniejów) i Dąbrowę Grotnicką (Zgierz). Do innych atrakcji turystycznych obszaru LGD możemy zaliczyć przede wszystkim: kult Św. Faustyny w gminie Świnice Warckie, prywatną Galerię Pana Aleksego Matczaka w Idzikowicach, Termy Uniejów czy obchody Bożego Ciała w Spycimierzu będące imprezą unikatową w skali międzynarodowej, wyróżnioną wpisem na listę reprezentatywną dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
Nasza LGD „PRYM” to prawdziwy raj dla miłośników koni, którzy mogą korzystać z tras wyznaczonych przez Łódzki Szlak Konny przebiegający przez większość gmin z obszaru LGD oraz liczący kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, stadnin i klubów jeździeckich. Lokalna Grupa Działania „PRYM” oferuje bogate i zróżnicowane trasy turystyczne po swoim obszarze dostosowane do wieku i potrzeb turystów. Jako jedna z nielicznych w Polsce Lokalnych Grup Działania możemy pochwalić się produktami, usługami i wydarzeniami certyfikowanymi Marką Lokalną „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”, które będąc elementem tożsamości lokalnej, wyróżniają się wysoką jakością i są powiązane z dziedzictwem kulturowym, kulinarnym, przyrodniczym i historycznym naszego regionu.
Nasza praca jest doskonale znana dzięki wydawanej od wielu lat przez naszą LGD gazetę lokalną „Do Rzeczy” w nakładzie 7 tys. egzemplarzy. To na jej łamach promujemy wszystkie nasze działania aktywizujące społeczność lokalną oraz działalność naszych członków, lokalnych stowarzyszeń, partnerskich gmin i oczywiście województwa łódzkiego. Lokalna Grupa Działania „PRYM” to swoista marka, która najpierw jako Fundacja „PRYM”, a od 2015 roku jako Stowarzyszenie „PRYM” wspiera rozwój lokalnej społeczności i przedsiębiorczości realizując i rozliczając ponad 300 projektów skierowanych do małych lokalnych organizacji pozarządowych, gmin, przedsiębiorców i osób, które przy naszym wsparciu uruchomiły działalność gospodarczą.
Od 16 lat promujemy naszych partnerów i województwo łódzkie nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej. Dzięki swojej otwartości na oddolne potrzeby mieszkańców, cieszymy się ogromnym zaufaniem społecznym i wyróżniamy wysokimi kompetencjami. Mieliśmy i nadal chcemy mieć realny wpływ na rozwój obszaru LGD „PRYM”, ponieważ wiemy, ile dobrego jesteśmy jeszcze w stanie zrobić dla naszej lokalnej społeczności.


Mamy to! Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023- 2027 jest gotowa!

Proces opracowania LSR zakończył się jednogłośnym podjęciem uchwały nr 178/2023 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023- 2027.

 

Proces przygotowania LSR uwzględnił współfinansowanie LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Zapraszamy na konsultacje nowej LSR i Planu Komunikacyjnego!

 


Zorganizowaliśmy aż 16 warsztatów strategicznych i deliberatywnych, w których uczestniczyło ponad 300 osób. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie i zainteresowanie.
Jesteście nieocenieni!