Przygotowanie LSR 2023-2027

 

Ruszyły prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023 – 2027

Informujemy, że został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

W piątek 1 lipca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana umowa określająca zasady finansowania wsparcia przygotowawczego
w zakresie działania 19.1.

Środki o które staramy się będą przeznaczone na napisanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „PRYM” na lata 2023-2027.

W ramach procesu tworzenia i konsultacji LSR przeprowadzimy spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach z terenu LGD, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców!
Liczymy na Wasze wsparcie przy pracy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, tak aby sprostała ona Waszym potrzebom.
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań:

Harmonogram konsultacji społecznych