Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej, poznaj nasze turystyczne przewodniki

Jednym z założeń realizacji projektu pn. Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej było utworzenie tras turystycznych, które pokażą potencjał turystyczny Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
Przewodniki dostępne są w wersji drukowanej i cyfrowej.
Link do przewodników w wersji cyfrowej: https://www.smakwsi.pl/slit/przewodniki/

Przewodniki zostały podzielone na cztery kategorie:
AKTYWNIE I ZDROWO, BOGACTWO REGIONU, DLA SENIORA, TRASA RODZINNA
Nasze przewodniki rozdawaliśmy podczas wydarzeń informacyjno-promocyjnych organizowanych na terenie LGD „PRYM”.

Każdy przewodnik zawiera 8 zróżnicowanych tras dopasowanych do swojej kategorii oraz mapę z ich przebiegiem.

Życzenia Wielkanocne