Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM” oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”
w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, które odbędą się w czwartek 16 lutego 2023r. o godz. 11.00. w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.

Podczas warsztatów podsumujemy nasza dotychczasową działalność oraz porozmawiamy o planach na przyszłość.