KSOW – Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Inteligentne wioski” w ramach realizacji operacji pn. „Budowanie partnerstw jako sposób zwiększenia kompetencji LGD w świetle nowych wyzwań klimatycznych”

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach operacji „Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich”

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do Austrii w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich”

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich”, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”.

Czytaj dalej