Nabór do udziału w wyjeździe studyjnym w dniach 16-19 czerwca 2020

W związku z realizacją projektu pn. „Produkty lokalne i turystyka – szansa na rozwój obszarów wiejskich” organizowanego w ramach konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021, ogłaszamy nabór chętnych do udziału
w wyjeździe studyjnym w dniach 16-19 czerwca 2020 roku.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy zeskanować i przesłać na adres mailowy a.kolodziej@lodzkie.pl do dnia 9 czerwca 2020 roku. Oryginały zgłoszeń będą zbierane podczas wyjazdu.

Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy, członkowie i przedsiębiorcy z terenu LSR LGD „PRYM”, którzy obecnie prowadzą działalność związaną z usługami gastronomicznymi, turystycznymi, rękodzielniczymi, promocją marek lokalnych lub mają zamiar w najbliższej przyszłości podjąć taką działalność.

Przy rekrutacji pod uwagę będzie brana: deklaracja chęci udziału w certyfikacji marki lokalnej „Smak Wsi – przetrwał w naszych produktach”, zakres prowadzonej działalności oraz kolejność zgłoszeń.

W załączeniu karta zgłoszenia i program wyjazdu.

Program wyjazdu studyjnego – pn. „Produkty lokalne i turystyka – szansa na rozwój obszarów wiejskich”

Karta zgłoszenia uczestnictwa