Wnioski o płatność

Zapraszamy wszystkich beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, którzy podpisali podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” do zapoznania się z wzorami wniosku o płatność.

Czytaj dalej

Szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania wniosku o płatność

Zarząd Województwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców oraz mając na uwadze zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność organizuje szkolenie z zakresu prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność.

Czytaj dalej

Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa.

Czytaj dalej