Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniu 14 stycznia 2020 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2019, 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Warsztaty refleksyjne w LGD „PRYM” z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD „PRYM”

Czytaj dalej