Posiedzenie Rady LGD „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 1/2019 i 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 14 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 10.00