Dodano przez Ewelina Madejska

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na robocze spotkanie w sprawie dwóch projektów współpracy: Marki Lokalnej oraz Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w czwartek 19 marca o godz. 10 do siedziby LGD „PRYM” na otwarte spotkanie dotyczące przygotowywanego projektu współpracy Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej realizowanego ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu z województwa podlaskiego”. Planowany projekt zakłada realizację działań mających na celu powstanie punktów, czynnych również w weekendy, odwiedzanych przez turystów, w […]