Dodano przez Ewelina Madejska

Zarząd Wybrany III kadencję

W piątek 31 marca w siedzibie Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. To było intensywne spotkanie, na którym poruszono wiele ważnych tematów, w  tym podsumowano 2022, przyjęto sprawozdania finansowe oraz z działalności, członkom zarządu udzielono absolutoriów, przyjęto nowych członków, a przede wszystkim wybrano reprezentantów stowarzyszenia […]

Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM” oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, które odbędą się w czwartek 16 lutego 2023r. o godz. 11.00. w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie. Podczas warsztatów podsumujemy […]

Wyjaśnienie w sprawie naborów dot. rozwoju przedsiębiorczości

W związku z planowanym w styczniu 2023 roku naborem na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury, informujemy, iż zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie limitu dostępnych środków z uwzględnieniem różnic kursowych, kwota dostępnych środków w wysokości 62 910,36 zł […]

Wsparcie stowarzyszeń a podejście LEADER

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy. Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.

Ankieta- Analiza SWOT

Szanowni Państwo, w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy SWOT. Zależy nam na Waszej ocenie obszaru LGD „PRYM”: wytypowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Wasza pomoc przy tworzeniu nowej strategii jest nieoceniona i z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie . https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=db9c8cf9&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb

Ankieta dotycząca komunikacji

Szanowni Państwo, w ramach przygotowania LSR na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu komunikacji LGD „PRYM” z Wami, naszymi beneficjentami. Wypełnienie jej zajmie Wam 5 minut, a nam pomoże dostosować się do Waszych potrzeb. Ankieta znajduje się w poniższym linku: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=10aff71f&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb