Dodano przez Ewelina Madejska

Przedsiębiorczy „PRYM”

Lokalna Grupa Działania „PRYM” w ramach przeprowadzonych naborów w latach 2016-2022 przeznaczyła na rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze ponad 7,5 mln złotych. Dzięki temu dofinansowanie otrzymały istniejące firmy na rozwój działalności i powstały nowe, różnorodne jak teren LGD. Uruchomiono „Żłobek Wesoła Pszczoła”, otwarto food truck „Raz ugryźć proszę”, który promował LGD na festiwalach smaków w […]

Wsparcie stowarzyszeń a podejście Leader w nowej perspektywie

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy. Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin. Czym więc jest podejście LEADER i […]

Zapraszamy na VI edycję Lokalnego Funduszu Stypendialnego

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” serdecznie zaprasza rodziców, młodzież z klas 7 i absolwentów ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w VI edycji Lokalnego Funduszu Stypendialnego. Zdolna młodzież z obszaru 7 gmin partnerskich: Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Lutomierska, Łęczycy, Parzęczewa, Wartkowic i Zgierza może aplikować o wsparcie finansowe na rozwój swoich pasji. Zapraszamy do zapoznania się z […]

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie

2 czerwca wraz z dyrektorem ZPEWIR Andrzejem Zielonką przywitaliśmy uczestników 34 Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie. Na uczestników oprócz garści informacji o działalności LGD „PRYM” czekały także przepyszne, świeżo tłoczone soki. Cele zlotu od lat są niezmienne, do najważniejszych należą prezentacja dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, wdrażanie […]

Zarząd Wybrany III kadencję

W piątek 31 marca w siedzibie Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. To było intensywne spotkanie, na którym poruszono wiele ważnych tematów, w  tym podsumowano 2022, przyjęto sprawozdania finansowe oraz z działalności, członkom zarządu udzielono absolutoriów, przyjęto nowych członków, a przede wszystkim wybrano reprezentantów stowarzyszenia […]

Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM” oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, które odbędą się w czwartek 16 lutego 2023r. o godz. 11.00. w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie. Podczas warsztatów podsumujemy […]

Wyjaśnienie w sprawie naborów dot. rozwoju przedsiębiorczości

W związku z planowanym w styczniu 2023 roku naborem na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury, informujemy, iż zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie limitu dostępnych środków z uwzględnieniem różnic kursowych, kwota dostępnych środków w wysokości 62 910,36 zł […]