Wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji

Dla beneficjentów naborów: 2/2022, 3/2022 oraz 1/2023 zamieszczamy formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją:

Wniosek o Płatność_19_2_5z_

Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_5z