Aktualizacja „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”” wraz z załącznikami do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 23 listopada br. do godz. 9.30 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97 lub drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR w zakresie „Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR LGD „PRYM” do konsultacji społecznych.

Czytaj dalej

Zmiana procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem Rady LGD „PRYM” oraz zmienionymi Procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” wraz z załącznikami.

Czytaj dalej

Zasady dot. możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR LGD „PRYM”

Dla osób zainteresowanych pozyskanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”.

Czytaj dalej

Zasady dot. dofinansowania projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

Czytaj dalej

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. podejmowania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. rozwijania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. Zachowania dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej