Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

 

Strategia dostępna jest również w zakładce Dokumenty.