Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zasady przyznawania pomocy

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zasady przyznawania pomocy w ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grypy Działania „PRYM”

Czytaj dalej

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

Czytaj dalej

Innowacyjność w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Przy wyborze operacji premiowane dodatkowymi punktami będą te, które: generują nowe miejsca pracy, generują dodatkowe miejsca pracy niż zakładane minimum, są innowacyjne, przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.

Czytaj dalej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenia.

Szkolenia i spotkania będą dotyczyć:

  • Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w gospodarstwie?
  • Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020

Czytaj dalej

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne

loga

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne nt. celów, zasad przyznawania dofinansowania i typów operacji kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w dniu 1 czerwca 2016r. o godz. 14.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

Strategia Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Dziania „PRYM”

Miło nam poinformować, że Strategia Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Dziania „PRYM”  została pozytywnie oceniona
otrzymując 242 punkty, co dało nam
I miejsce w województwie łódzkim.

Czytaj dalej

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne

loga

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne nt. celów, zasad przyznawania dofinansowania i typów operacji kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w dniu 24 maja 2016r. o godz. 16.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

Szkolenie w ramach projektu KOALICJE KULTURY

Fundacja „PRYM” oraz Muzeum Sztuki w Łodzi zapraszają na szkolenie w ramach projektu  KOALICJE KULTURY.

Koalicje Kultury to regionalna odsłona ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj dalej

Dziękujemy za udział w spotkaniach konsultacyjnych.

 

logaSpotkania konsultacyjne dotyczyły celów, zasad przyznawania dofinansowania i typów operacji kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania „PRYM” i odbyły się 27 i 29 kwietnia 2016r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”