Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – obowiązujące od dnia 29 marca 2024r.

Dnia 29 marca 2024r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, które określają:

 1. warunki przyznawania pomocy;
 2. rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;
 3. warunki realizacji operacji;
 4. formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;
 5. warunki wypłaty pomocy;
 6. zobowiązania beneficjenta.

Do pobrania

Wytyczne_szczegółowe_LEADER_Wdrażanie_LSR_-_PODPISANE_28_03_2024.pdf

Życzenia Wielkanocne

Życzenia na Dzień Kobiet

Warsztaty Refleksyjne

20 lutego 2024 r.  w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie

odbyły się warsztaty refleksyjne dotyczące podsumowania działalności Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w minionym 2023 roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów refleksyjnych i naszym niezastąpionym członkom Rady,

jesteście najlepsi !!!

Warsztaty refleksyjne za nami ubiegły 2023 rok był dla nas bardzo trudny jednak pomimo to zakończył się

SPEKTAKULARNYM SUKCESEM WSZYSTKICH „starych” LGD w województwie łódzkim

BRAWO MY !!!

Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące

wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM”

oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”

w ramach PROW 2023-2027 i PO RYBY 2023-2027,

które odbędą się we wtorek 20 lutego 2024r. o godz. 12.30 w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.

Podczas warsztatów podsumujemy nasza dotychczasową działalność oraz porozmawiamy o planach na przyszłość.

WARSZTATY W ŁOWICZU – REKRUTACJA

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w warsztatach skierowanych do osób działających na rzecz rozwoju społeczności wiejskich. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty pn.: „Zarządzanie projektami budującymi wspólnoty lokalne” (16-18 lutego 2024 r. w Łowiczu). Otworzyliśmy też właśnie nabór na szkolenie pn.: „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” (15-17 marca 2024 r. w Łowiczu). 

1. Do niedzieli, 11 lutego trwa nabór uzupełniający na warsztat pn.: “Zarządzanie projektami budującymi wspólnoty lokalne” (16-18 lutego 2024 r. w Łowiczu).

Jeśli…

 • Wasz projekt uzyskał dotację, ale zrealizowanie go i przygotowanie sprawozdania napawa Was niepokojem…
 • zakończyliście realizację projektu i nie wiecie jak wykazać, że osiągnęliście zaplanowane cele…
 • nie wiecie jak korzystać z potencjału projektu w dalszym budowaniu Waszej organizacji…

… to ten warsztat jest dla Was!

Będziemy rozmawiać o tym jak przeprowadzić projekt, by przyczynił się do wzmocnienia Was i Waszej lokalnej społeczności. Spotkacie osoby z całej Polski, które mierzą się z takimi samymi problemami. Wyjedziecie wzmocnione/wzmocnieni, z nową energią do działania!
https://fundacjawspomaganiawsi.pl/zarzadzanie-projektami-budujacymi-wspolnoty-lokalne/
2. Rozpoczął się nabór na szkolenie pn. „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” (15-17 marca 2024 r. w Łowiczu).

Jeśli jesteś członkiem/członkinią zarządu swojej organizacji i…

 • nie wiesz jaka jest Twoja odpowiedzialność prawna i finansowa…
 • nie wiesz czym jest polityka rachunkowości i czy Twoja organizacja musi ją mieć i po co…
 • uważasz, że Twoja organizacja „z założenia” nie jest podatnikiem VAT…

…to ten warsztat jest dla Ciebie!
Będziemy rozmawiać o tym jak bez przeszkód realizować działania przewidziane w statutach Waszych organizacji, którymi zarządzacie. Spotkacie osoby z całej Polski, które mierzą się z takimi samymi problemami. Wyjedziecie wzmocnione/wzmocnieni, z nową energią do działania!
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa/

Serdecznie zapraszamy!
Pozdrowienia,
Zespół Fundacji Wspomagania Wsi

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027

Długo czekaliśmy na tę dobrą wiadomość!

 

Do tej pory pod znakiem zapytania stało finansowanie działań
Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027.
Rozstrzygnął to konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
w województwie łódzkim, którego wyniki właśnie poznaliśmy.

Strategia przygotowana przez Lokalną Grupę Działania „PRYM” została pozytywnie oceniona
i otrzymała wysoką liczbę punktów, dzięki temu będzie mogła dalej realizować projekty
na terenie gmin, które do niej należą.
Są to środki dla rozwój naszych gmin, sołectw i lokalnych przedsiębiorców.

Pięknie Wszystkim za Wszystko dziękujemy!!!

 

https://www.lodzkie.pl/prow/rozstrzygnięto-konkurs-na-wybór-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-społeczność

Lista_ocenionych_LSR_17 01 2024

PRYM Pismo z oceną UM

Grafika przedstawia ilość projektów zrealizowanych przez LGD „PRYM” do 2023 r.

Konferencja informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020

 

W dniu 8 grudnia br. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy współpracy z Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie odbyła się konferencja

informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023

w ramach PROW 2014-2020.