Zarząd Województwa Łódzkiego planuje zorganizować sprzedaż produktów tradycyjnych na Dworcu Łódź Fabryczna

Zarząd Województwa Łódzkiego w porozumieniu z Łódzką Koleją Aglomeracyjną planuje zorganizować sprzedaż produktów tradycyjnych i ekologicznych na Dworcu Łódź Fabryczna. Producentom zostałaby udostępniona przestrzeń  w celu prowadzenia sprzedaży. Zależy nam na Państwa opinii w zakresie tego przedsięwzięcia i ewentualnej wstępnej deklaracji udziału w nim.

Read more

Organizacje pozarządowe mają obowiązek przekazywać sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego w postaci elektronicznej

Od tego roku wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek przekazywać sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego w postaci elektronicznej.

Read more

Szkolenie – „Rolniczy Handel Detaliczny – uwarunkowania sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstwa rolnego, obecny stan prawny

 

Read more

Gazeta „Do Rzeczy” 1/2019

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

Zaproszenie do udziału w warsztatach refleksyjnych

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne w związku z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “PRYM” i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2014-2020

Read more

ARiMR – rusza nabór na tzw. małe przetwórstwo

Od 31 stycznia br. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.  

Read more

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 16 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 10.00

Read more

Gazeta “Do Rzeczy” Nr/6 2018

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020 oraz  Stosowania zasad konkurencyjności

Read more

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia dotyczyć będą Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu

Read more