LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Read more

Złożyliśmy wnioski do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację nowych projektów

19 stycznia złożyliśmy wniosek o wybór operacji w konkursie 5/2021 dla Partnerów KSOW.
Tytuł operacji „Przetwórstwo lokalne, gastronomia i turystyka – jak skutecznie wykorzystać dziedzictwo kulturowe do budowania marki lokalnej”. Naszymi partnerami są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji „Pro Carpathia”, Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej i Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych. Chcielibyśmy zabrać naszych przedsiębiorców, mieszkańców na Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki i podpatrzeć co nieco, nawiązać kontakty, zdobyć wiedzę, które potem wykorzystamy, budując markę lokalną SMAK WSI przetrwał w naszych produktach.

Natomiast Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” złożyła wniosek o wybór operacji w konkursie 5/2021 dla Partnerów KSOW na realizację super pomysłu. Tytuł operacja, mówi właściwie wszystko  „Życie na wsi pełne pasji – digitalizacja twórczości Aleksego Matczaka, mieszkańca gminy, przez uczniów szkoły w Dalikowie”. Partnerami w realizacji operacją są: Szkoła Podstawowa w Dalikowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie oraz Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. Młodzież ze szkoły podczas warsztatów nauczy się przygotowywać profesjonalne materiały do publikacji w internecie, w tym fotografie, teksty, filmiki, wywiady, animacje. Przygotują materiał o twórczości Aleksego Matczaka, który będzie udostępniony na stronie biblioteki, szkoły, a także Fundacji i FITu. Dodatkowo efektem realizacji będzie wydanie albumu na płycie CD.

Gazeta „Do Rzeczy” 1/2021

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

Ważna informacja dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Read more

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Read more

Gazeta „Do Rzeczy” 7/2020

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy dla wszystkich mieszkańców województwa. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna i Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.

W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie z produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego, tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt.

W każdej z kategorii przewidziano wysokie nagrody finansowe: 1 500 zł, 1 000 zł i 500 zł oraz upominki rzeczowe dla wyróżnionych osób.

Termin nadsyłania prac upływa 7 grudnia br.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-bozonarodzeniowy oraz www.lodzkie.ksow.pl.