Spójna wizja promocyjna Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej

W związku z realizacja projektu współpracy ” Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej w dniu7 kwietnia 2021 roku podpisana została umowaz Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014- 2020.

Partnerzy Projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu
Lokalna Grupa Działania „PRYM”

Celem Projektu było utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej, które powstaną na bazie istniejącej infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, noclegowej.
Integracji środowisk działających w sferze turystyki. Inwentaryzacji ofert: turystycznej, edukacyjnej, gastronomicznej.
Przeszkolenie osób prowadzących punkty SLIT z obsługi małego ruchu turystycznego. Promocja obszaru obydwu LGD.
Środki finansowe LGD „PRYM” na realizację projektu wyniosły: 679 400,47 zł.

LGD „PRYM” postawiło na spójną wizję promocyjną:
– zakup namiotów, stołów, krzeseł 

– zaprojektowanie i opracowanie mapy i przewodników

– zaprojektowanie i zakup koszulek, fartuchów kuchennych

– zaprojektowanie i zakup magnesów, podkładek korkowych, tablic drewnianych.

Zapraszamy na Zlot Traktorów W Kowalewicach

2 października o godz. 14.30 wraz z Sołectwem Kowalewice na zapraszamy na spotkanie aktywizacyjne dla mieszkańców obszaru LGD „PRYM”.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w celu stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Wspólnie stwórzmy naszą przyszłość,
by wieść PRYM
w Województwie Łódzkim

 

Chcemy usłyszeć Wasze opinie, propozycje projektów, pomysły i kierunki działań, które chcielibyście z nami realizować.

Ważny jest udział wszelkich grup społecznych oraz przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, lokalnych liderów społecznych, którzy w przyszłości chcieliby skorzystać
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PRYM,  ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw.

Do zobaczenia!