Zapraszamy do obejrzenia filmów promocyjnych projekt SLIT

W ramach realizacji projektu współpracy „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” zostały wykonane filmy promujące cztery kategorie przewodników: aktywnie i zdrowo, bogactwo regionu, dla seniora, trasa rodzinna,
a także film ukazujący potencjał turystyczny całej Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Zapraszamy do oglądania!

AKTYWNIE I ZDROWO

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej-aktywnie-i-zdrowo/

BOGACTWO REGIONU

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej-bogactwo-regionu/

FILM PROMUJĄCY OBSZAR TURYSTYCZNY LGD „PRYM”

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej/

“Filmy powstały w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej”
Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Konferencja podsumowująca projekt współpracy SLIT

W dniach 5 i 6 października 2022r. w Hotelu Jan Sander w Rąbieniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej. Dzięki obecności naszego partnera Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu mogliśmy wymienić się doświadczeniami w ramach realizacji projektu. Zarówno my jak i nasi partnerzy zaprezentowali spoty promocyjne pokazujące potencjał turystyczny obu regionów, pokazaliśmy gadżety promocyjne oraz omówiliśmy dalszą współpracę. Swoimi spostrzeżeniami podzieli się także prelegenci przewodnik po regionie Patrycja Czudak oraz  Andrzej Kołłątaj Prezes Polskiej Izby Turystyki o. Łódzki oraz właściciel biura podroży Areatour,

Podczas dyskusji zastanawialiśmy się jak możemy rozwijać potencjał drzemiący w Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej.

Projekt współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spójna wizja promocyjna Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej

W związku z realizacja projektu współpracy ” Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej w dniu7 kwietnia 2021 roku podpisana została umowaz Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014- 2020.

Partnerzy Projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu
Lokalna Grupa Działania „PRYM”

Celem Projektu było utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej, które powstaną na bazie istniejącej infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, noclegowej.
Integracji środowisk działających w sferze turystyki. Inwentaryzacji ofert: turystycznej, edukacyjnej, gastronomicznej.
Przeszkolenie osób prowadzących punkty SLIT z obsługi małego ruchu turystycznego. Promocja obszaru obydwu LGD.
Środki finansowe LGD „PRYM” na realizację projektu wyniosły: 679 400,47 zł.

LGD „PRYM” postawiło na spójną wizję promocyjną:
– zakup namiotów, stołów, krzeseł 

– zaprojektowanie i opracowanie mapy i przewodników

– zaprojektowanie i zakup koszulek, fartuchów kuchennych

– zaprojektowanie i zakup magnesów, podkładek korkowych, tablic drewnianych.

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej 5-6 lipca 2022 r. w ramach projektu współpracy SLIT

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej 30-31 maja 2022 r. w ramach projektu współpracy „SLIT”

Czytaj dalej