Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR w zakresie „Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR LGD „PRYM” do konsultacji społecznych.

 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „PRYM” – Monitoring i Ewaluacja

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 9 listopada br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.