Informacja o pracy biura

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na robocze spotkanie w sprawie dwóch projektów współpracy: Marki Lokalnej oraz Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w czwartek 19 marca o godz. 10 do siedziby LGD „PRYM” na otwarte spotkanie dotyczące przygotowywanego projektu współpracy Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej realizowanego ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu z województwa podlaskiego”.
Planowany projekt zakłada realizację działań mających na celu powstanie punktów, czynnych również w weekendy, odwiedzanych przez turystów, w których będą mogli oni zasięgnąć informacji na temat ciekawych miejsc na terenie LGD PRYM i możliwości wybrania się na wycieczkę (rodzinnie, grupowo), dotycząca imprez cyklicznych, jak również informacji na temat atrakcji na terenie naszego Partnera.

W tym celu potrzebujemy stworzyć grupę aktywnych, kontaktowych, liderów, osób, które pracują lub prowadzą działalność związaną z obsługą turystów, np. pensjonaty, hotele, gastronomie, galerie, itp. Osoby te przeszkolimy, tak żeby wiedziały jak i co promować, zorganizujemy dla nich wyjazdy studyjne po obszarze LGD „PRYM” i LGD „Tygiel Doliny Bugu”, żeby wiedziały o czym mówią, wyposażymy punkty informacyjne w regał, tablicę i materiały promocyjne i informacyjne.

Zaangażowanie i aktywne informowanie turystów o możliwych „pakietach turystycznych” i atrakcjach w okolicy spowoduje wymuszenie ruchu po terenie naszego LGD, co przełoży się na zwiększenie obrotów w istniejących firmach mających działalność związaną z obsługą turystów i wytwarzaniem np. lokalnych produktów żywnościowych, rękodzieła, organizacją warsztatów, pokazów itd.

Dodatkowo chcemy na terenie LGD „PRYM” rozmieścić do 36 tablic z mapą z zaznaczonymi atrakcjami, w tym usługami, produktami mającymi certyfikat marki Smak Wsi przetrwał w naszych produktach.

 

Druga część spotkania od godz. 12 poświęcona będzie projektowi współpracy „Marka Lokalna szansą rozwoju regionu”
oraz naszej marce „Smak Wsi przetrwał w naszych produktach”. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu produktów i usług, chcących brać udział w tworzeniu i promocji marki „Smak Wsi przetrwał w naszych produktach”. Spotkanie będzie poświęcone także omówieniu procedur związanych ze zbliżającym się naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Tym razem preferowane będą wnioski związane z przetwórstwem.