Udało nam się rozliczyć kolejne granty za 393 313 PLN

Lokalna Grupa Działania „PRYM” rozliczyła dwa kolejne projekty grantowe za łączną kwotę 393 313 zł:

  • Doposażenie orkiestr dętych działających na obszarze LGD „PRYM” – 134 760,00 zł
    Dzięki środkom z w.w. projektu cztery Ochotnicze Straże Pożarne OSP w Świnicach Warckich, OSP w Stemplewie, OSP
    w Dalikowie i OSP w Spycimierzu z terenu LGD zakupiło nowe instrumenty, mundury wyjściowe i kurtki.
  • Wydanie publikacji promujących obszar i dziedzictwo LGD „PRYM” – 258 553,00 zł
    Dzięki środkom z ww. projektu aż sześć stowarzyszeń z terenu LGD zrealizowało siedem projektów grantowych, dzięki którym wydano publikacje m.in. przewodniki, śpiewnik, monografię, nagrano płyty CD.
    Z każdym projektem możecie państwo zapoznać się wchodząc w zakładki Dobre praktyki: Doposażenie orkiestr dętych oraz Dobre praktyki: Publikacje