Nasza Lokalna Grupa Działania „PRYM” została doceniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorząd Województwa Łódzkiego za wysokie osiągnięcie realizacji wskaźników wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2017-2019 kolejnym bonusem w wysokości 990 000 PLN

W poniedziałek 24 lutego w Centrum Odnowy Wsi odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Podczas spotkania zatwierdzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, dzięki którym zostaną wprowadzone dodatkowe środki
w wysokości 👉 990 000 zł 👈 na ogłoszenie naborów:
✔️ podejmowanie działalności gospodarczej
✔️ budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Te dodatkowe środki to premia dla LGD „PRYM” za bardzo wysokie osiągnięcie zakładanych w LSR wskaźników.