1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dalikowie – „Doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie”

Operacja mająca na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie w mundury wyjściowe i dodatki oraz instrumenty muzyzne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki Unii Europejskiej: 24 830,00 zł

Zakres projektu: zakup instrumentów muzycznych (saxhorn tenorowy – 1 szt., saxhorn barytowy – 1 szt.), zakup mundurów wyjściowych i dodatków (mundury męskie – 17 szt., mundury damskie – 11 szt., koszule męskie – 11 szt., koszule damskie – 10 szt., koszulki polo – 35 szt., pagony do koszul – 20 par, sznury do marynarek – 10 szt., sznury do koszul – 10 szt., czapki rogatywki – 6 szt., krawaty – 8 szt.)

 

 

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Stemplewie – „Doposażenie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie w nowe instrumenty muzyczne”

Aż 26.000 zł otrzymała Orkiestra Dęta przy OSP w Stemplewie na nowe instrumenty. Zakup nowych instrumentów: tuby Es, sakshornu i saksofonu to efekt zadania grantowego zrealizowanego przez Ochotniczą Straż w Stemplewie w ramach naborów grantowych ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

– Nasze instrumenty były już wysłużone, a jakość muzyki na tym cierpi, dlatego kiedy LGD „PRYM” ogłosiło nabór projektów grantowych na doposażenie orkiestr dętych, nie zastanawialiśmy się długo. Dzięki pomocy biura udało się go złożyć w krótkim czasie- przekonuje Marek Górniak Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie. Członkowie orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie często reprezentują miejscowość jak i gminę Świnice Warckie na różnego rodzaju uroczystościach.

– Występujemy dość często, a dzięki nowemu zakupowi będziemy mogli zwiększyć liczbę występów. Reprezentujemy gminę na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, Dniu Strażaka, czy Wojewódzkim Dniu Ziemniaka. W naszej orkiestrze występują zarówno osoby młode, jak i starsze, w sumie jest nas 26 osób. Nowe inwestycje zwłaszcza w instrumenty pozwolą przyciągnąć nam kolejnych zdolnych muzyków. Jednak gdyby nie pomoc „PRYM-u” taka inwestycja nie byłaby możliwa- dodaje prezes OSP w Stemplewie.

 

 

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich – „Doposażenie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich w nowe instrumenty muzyczne”

Miło nam poinformować sympatyków orkiestry dętej OSP Świnice Warckie, iż 14 marca 2019 roku w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich w nowe instrumenty muzyczne” dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego – orkiestra dęta OSP Świnice Warckie wzbogaciła się o nowe instrumenty muzyczne. Zadanie realizowane jest poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRYM” w Parzęczewie jako Beneficjenta Projektu grantowego. Grantobiorcą projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich. Dofinansowanie na realizację grantu objęło 100% wnioskowanej kwoty pomocy i wyniosło 49 200,00 PLN. Dzięki temu zakupiono 8 nowych instrumentów muzycznych:

Tuba Eb, Tuba Bb, 2 Sakshorny barytonowe, Sakshorn tenorowy, Saksofon sopranowy, Saksofon tenorowy, Gitara basowa wraz ze wzmacniaczem.

Łączna wartość zakupu to 49 200,00 PLN

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu –„Doposażenie orkiestry dętej przy OSP w Spycimierzu w instrumenty i stroje”

OSP w Spycimierzu organizuje działalność kulturalno-oświatową  i rozrywkową przede wszystkim dzięki organizacji orkiestry dętej. Niestety OSP nie była w stanie z własnych środków zakupić nowych kurtek czy instrumentów. Stąd wśród członków stowarzyszenia narodził się pomysł o złożeniu projektu do Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, która w 2018r. ogłosiła nabór grantowy na doposażenie orkiestr dętych.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 34 730,00 zł orkiestra dęta OSP w Spycimierzu zyskała 45 nowych, jednakowych kurtek, które umożliwiają jej występy podczas jesiennych i zimowych wydarzeń plenerowych oraz nowe instrumenty: 1 tubę, 2 sakshorny, 1 saksofon oraz klarnet. – Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się zrealizować ten projekt, bo te najbardziej wysłużone instrumenty zamieniliśmy na nowe, a podczas występów dzięki jednakowym kurtkom wyglądamy profesjonalnie.