Konkurs na innowacyjny produkt rolniczy 2016

Wydawnictwo „Farmer” ogłosiło II edycję konkursu „Innowacyjny produkt rolniczy 2016”, którego wyniki ogłosimy 22 listopada 2016 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej IV edycji konferencji „Farmera” – „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”.

Read more

Szkolenie wyjazdowe "Małe przetwórstwo na wsi"

Szkolenie wyjazdowe „Małe przetwórstwo na wsi”

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza przedsiębiorców i osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa na szkolenie wyjazdowe „Małe przetwórstwo na wsi” w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek).

Read more

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Read more

Zaproszenie na Wyjazd studyjny do ekologicznych gospodarstw województwa wielkopolskiego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 05-08 lipca 2016 roku, wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych województwa wielkopolskiego pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego.”

Read more

Szkolenie – Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniu 27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) szkolenie z zasad prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym.

Read more

Nabory ARIMR na Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na cele związane z przetwórstwem produktów rolnych o kontakt z pracownikami biura LGD.

Read more

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenia.

Szkolenia i spotkania będą dotyczyć:

  • Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w gospodarstwie?
  • Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020

Read more

Szkolenie Agencji restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa w Parzęczewie

12 kwietnia w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się szkolenie zorganizowane wspólnie przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Read more

Zapraszamy wszystkich rolników na szkolenie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dopłatami bezpośrednimi na szkolenie organizowane wspólnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Aleksandrowie Łódzkim oraz Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Read more

31 marca rusza nabór na „Modernizacje Gospodarstw”

Od 31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Read more