Zaproszenie na Wyjazd studyjny do ekologicznych gospodarstw województwa wielkopolskiego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 05-08 lipca 2016 roku, wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych województwa wielkopolskiego pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego.”

loga

Wyjazd ma na celu zapoznanie uczestników z osiągnięciami, sposobem zarządzania i wprowadzania nowych technik oraz technologii gospodarstw ekologicznych będących laureatami Krajowych Konkursów „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

W wyjeździe studyjnym mogą uczestniczyć doradcy publiczni i prywatni zajmujący się doradzaniem w zakresie rolnictwa ekologicznego, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego w tym ustanawianie prawa, rolnicy zajmujący się rolnictwem ekologicznym zainteresowani wprowadzaniem nowych rozwiązań.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Instytucja delegująca pokrywa koszt dojazdu uczestnika do miejsca wyznaczonego przez organizatora.

Program wyjazdu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na na stronie:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 01 lipca 2016 r. na adres: radom@cdr.gov.pl lub faksem na numer: 48 365 49 70. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny decydować będzie  kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych informacji udziela Barbara Sazońska e-mail: b.sazonska@cdr.gov.pl, tel:48 365 69 41.

Źródło: cdr.gov.pl